تابلو علائم راهنمایی و رانندگی سامانه کانون آموزشگاه های کشور

همه تابلو ها اخطاری اخباری انتظامی محلی مکمل راهنمای مسیر برچسب ها
برآمدگی
برآمدگی
۱۷۷۵
راه از چپ باریک می شود
راه از چپ باریک می شود
۱۰۵۱
راه از راست باریک می شود
راه از راست باریک می شود
۸۳۳
چاله
چاله
۸۳۳
چراغ راهنما
چراغ راهنما
۶۹۴
دست انداز
دست انداز
۷۱۸
جاده دو طرفه
جاده دو طرفه
۶۶۰
راه لغزنده
راه لغزنده
۵۹۸
کارگران مشغول کارند
کارگران مشغول کارند
۶۰۹
خطر
خطر
۵۷۹
خطر سقوط در آب
خطر سقوط در آب
۶۰۱
جاده باریک می شود
جاده باریک می شود
۵۷۶
میدان
میدان
۵۶۹
به تابلو ایست نزدیک می شوید
به تابلو ایست نزدیک می شوید
۸۱۶
به تابلو رعایت حق تقدم نزدیک می شوید
به تابلو رعایت حق تقدم نزدیک می شوید
۹۲۵
پرتاب سنگ
پرتاب سنگ
۶۲۳
پرواز هواپیما در ارتفاع کم
پرواز هواپیما در ارتفاع کم
۹۲۳
پرواز هواپیما در ارتفاع کم
پرواز هواپیما در ارتفاع کم
۸۸۳
پیچ به چپ
پیچ به چپ
۵۲۵
پیچ به راست
پیچ به راست
۴۵۵
پیچ های پی در پی (اولین پیچ به چپ)
پیچ های پی در پی (اولین پیچ به چپ)
۸۲۴
پیچ های پی در پی (اولین پیچ به راست)
پیچ های پی در پی (اولین پیچ به راست)
۶۵۸
پل متحرک
پل متحرک
۵۰۸
ریزش سنگ
ریزش سنگ
۴۸۴
ریزش سنگ
ریزش سنگ
۴۵۵
سرازیری خطرناک
سرازیری خطرناک
۴۷۵
سربالایی خطرناک
سربالایی خطرناک
۴۱۸
شیب سرازیری ۱۰٪
شیب سرازیری ۱۰٪
۴۵۹
شیب سربالایی ۱۰٪
شیب سربالایی ۱۰٪
۴۱۳
شانه خطرناک
شانه خطرناک
۵۰۶
تقاطع
تقاطع
۴۶۸
تقاطع
تقاطع
۳۹۸
تقاطع
تقاطع
۳۹۳
تقاطع
تقاطع
۳۸۱
تقاطع
تقاطع
۳۸۰
تقاطع
تقاطع
۳۸۴
تقاطع
تقاطع
۳۶۶
تقاطع
تقاطع
۳۸۲
تقاطع
تقاطع
۴۱۰
تقاطع با راه آهن
تقاطع با راه آهن
۵۵۷
تقاطع با راه آهن دو خطه
تقاطع با راه آهن دو خطه
۷۷۹
تقاطع فرعی و اصلی
تقاطع فرعی و اصلی
۵۹۸
تقاطع جاده و راه آهن بدون راهبند نصب در ۳۰۰ متری
تقاطع جاده و راه آهن بدون راهبند نصب در ۳۰۰ متری
۱۲۳۷
تقاطع جاده و راه آهن با راهبند نصب در ۳۰۰ متری
تقاطع جاده و راه آهن با راهبند نصب در ۳۰۰ متری
۹۱۵
تقاطع جاده و راه آهن در ۱۰۰ متری
تقاطع جاده و راه آهن در ۱۰۰ متری
۷۸۷
تقاطع جاده و راه آهن در ۲۰۰ متری
تقاطع جاده و راه آهن در ۲۰۰ متری
۵۷۳
تقاطع جاده و راه آهن در ۳۰۰ متری
تقاطع جاده و راه آهن در ۳۰۰ متری
۵۸۱
تقاطع راه آهن با راهبند
تقاطع راه آهن با راهبند
۶۴۸
تقاطع راه آهن بدون راهبند
تقاطع راه آهن بدون راهبند
۵۸۰
تقاطع مسیر قطار شهری
تقاطع مسیر قطار شهری
۶۱۸
تراکم ترافیک
تراکم ترافیک
۴۰۱
گذرگاه عابر پیاده
گذرگاه عابر پیاده
۳۸۹
گذرگاه عابر پیاده
گذرگاه عابر پیاده
۳۵۷
عبور عابر پیاده
عبور عابر پیاده
۳۸۲
عبور عابر پیاده
عبور عابر پیاده
۳۳۳
عبور اطفال
عبور اطفال
۳۲۳
عبور اطفال
عبور اطفال
۳۱۹
عبور دوچرخه سوار
عبور دوچرخه سوار
۳۴۶
عبور دوچرخه سوار
عبور دوچرخه سوار
۳۳۱
عبور حیوانات وحشی
عبور حیوانات وحشی
۳۴۰
عبور حیوانات وحشی
عبور حیوانات وحشی
۳۱۸
عبور حیوانات اهلی
عبور حیوانات اهلی
۳۳۷
عبور حیوانات اهلی
عبور حیوانات اهلی
۳۰۱
جهت وزش باد شدید از چپ
جهت وزش باد شدید از چپ
۵۵۲
جهت وزش باد شدید از راست
جهت وزش باد شدید از راست
۴۳۹
ورود به راه اصلی از چپ
ورود به راه اصلی از چپ
۵۲۸
ورود به راه اصلی از چپ
ورود به راه اصلی از چپ
۴۸۹
ورود به راه اصلی از راست
ورود به راه اصلی از راست
۴۳۹
ورود به راه اصلی از راست
ورود به راه اصلی از راست
۴۹۰
افزایش خطوط عبور
افزایش خطوط عبور
۳۵۰
افزایش خطوط عبور
افزایش خطوط عبور
۲۷۷
آزاد راه
آزاد راه
۲۴۵
بسته بودن یکی از خطوط عبور
بسته بودن یکی از خطوط عبور
۳۵۰
بیمارستان
بیمارستان
۲۱۸
بن بست
بن بست
۲۱۳
چایخانه
چایخانه
۲۰۲
دستشویی
دستشویی
۱۸۶
ابتدای منطقه مسکونی
ابتدای منطقه مسکونی
۳۱۲
ابتدای منطقه مسکونی
ابتدای منطقه مسکونی
۲۹۴
ابتدای شهر
ابتدای شهر
۲۱۲
استراحتگاه (چادر)
استراحتگاه (چادر)
۲۳۱
استراحتگاه (کاروان)
استراحتگاه (کاروان)
۲۶۱
استراحتگاه
استراحتگاه
۲۲۰
گذرگاه پیاده
گذرگاه پیاده
۲۰۲
گذرگاه پیاده
گذرگاه پیاده
۱۸۴
گذرگاه پیاده
گذرگاه پیاده
۱۸۷
گذرگاه پیاده
گذرگاه پیاده
۱۷۴
هتل
هتل
۲۰۷
جایگاه سوخت
جایگاه سوخت
۱۸۴
کاهش خطوط عبور
کاهش خطوط عبور
۲۴۰
خط عبور برای گریز
خط عبور برای گریز
۲۹۷
محدوده پارک آزاد
محدوده پارک آزاد
۲۳۵
محدوده توقف ممنوع در طول شبانه روز
محدوده توقف ممنوع در طول شبانه روز
۴۳۵
محدوده توقف ممنوع در ساعات معین
محدوده توقف ممنوع در ساعات معین
۴۰۰
منطقه محدودیت سرعت
منطقه محدودیت سرعت
۳۶۲
مسیر توصیه شده برای وسایل سنگین
مسیر توصیه شده برای وسایل سنگین
۴۲۳
مهمانسرا
مهمانسرا
۲۲۹
پارکینگ
پارکینگ
۱۹۲
پارکینگ مخصوص افراد معلول
پارکینگ مخصوص افراد معلول
۲۶۲
پارک سوار
پارک سوار
۲۲۰
پارک سوار
پارک سوار
۲۲۳
پارک سوار
پارک سوار
۱۸۸
پایان آزاد راه
پایان آزاد راه
۱۸۸
پایان محدوده پارک آزاد
پایان محدوده پارک آزاد
۲۵۲
پایان منطقه مسکونی
پایان منطقه مسکونی
۱۹۲
پایان منطقه مسکونی
پایان منطقه مسکونی
۱۸۴
پایان شهر
پایان شهر
۱۷۰
پایان شهر
پایان شهر
۱۶۹
پایان تونل
پایان تونل
۱۶۵
پست امدادی
پست امدادی
۱۸۴
پست امدادی
پست امدادی
۱۶۹
غذاخوری
غذاخوری
۱۷۳
سمت راست بن بست
سمت راست بن بست
۲۱۰
شروع محل پیاده روی
شروع محل پیاده روی
۲۸۱
سرعت توصیه شده
سرعت توصیه شده
۲۱۹
تعمیرگاه
تعمیرگاه
۱۹۷
تفرجگاه
تفرجگاه
۱۹۴
تلفن عمومی
تلفن عمومی
۱۷۰
تونل
تونل
۱۶۸
ورود به شهر
ورود به شهر
۱۸۲
زیرگذر یا روگذر
زیرگذر یا روگذر
۱۸۰
زیرگذر یا روگذر
زیرگذر یا روگذر
۱۶۹
زیرگذر یا روگذر
زیرگذر یا روگذر
۱۶۸
زیرگذر یا روگذر
زیرگذر یا روگذر
۱۶۶
خروجی از آزاد راه 200 متر
خروجی از آزاد راه 200 متر
۲۷۷
خروجی از آزاد راه 300 متر
خروجی از آزاد راه 300 متر
۲۳۴
خروجی از آزاد راه 100 متر
خروجی از آزاد راه 100 متر
۲۱۴
پایان محدوده توقف ممنوع
پایان محدوده توقف ممنوع
۲۶۵
پایان منطقه محدودیت سرعت
پایان منطقه محدودیت سرعت
۳۱۵
پایان محدوده توقف ممنوع در ساعات معین
پایان محدوده توقف ممنوع در ساعات معین
۳۰۵
ایستگاه قطار شهری
ایستگاه قطار شهری
۲۵۷
ایستگاه اتوبوس
ایستگاه اتوبوس
۲۴۱
بوق زدن ممنوع
بوق زدن ممنوع
۳۳۱
دور زدن ممنوع
دور زدن ممنوع
۳۳۶
فقط گردش به چپ مجاز
فقط گردش به چپ مجاز
۴۴۸
فقط گردش به راست مجاز
فقط گردش به راست مجاز
۳۴۹
فقط عبور به چپ مجاز
فقط عبور به چپ مجاز
۴۰۷
فقط عبور به راست مجاز
فقط عبور به راست مجاز
۳۳۱
فقط عبور پیاده
فقط عبور پیاده
۳۳۰
فقط عبور اسب سوار
فقط عبور اسب سوار
۳۴۵
فقط عبور دوچرخه
فقط عبور دوچرخه
۲۷۹
فقط عبور دوچرخه و پیاده
فقط عبور دوچرخه و پیاده
۴۰۲
فقط عبور دوچرخه و پیاده
فقط عبور دوچرخه و پیاده
۳۷۸
فقط عبور دوچرخه و پیاده
فقط عبور دوچرخه و پیاده
۳۴۳
فقط عبور دوچرخه و پیاده
فقط عبور دوچرخه و پیاده
۳۰۵
فقط عبور مستقیم مجاز
فقط عبور مستقیم مجاز
۳۶۵
حداقل سرعت 40 کیلومتر
حداقل سرعت 40 کیلومتر
۴۱۸
حق تقدم عبور با شما
حق تقدم عبور با شما
۴۶۷
حق تقدم عبور با وسیله نقلیه مقابل است
حق تقدم عبور با وسیله نقلیه مقابل است
۶۱۷
ایست بازرسی (گمرک)
ایست بازرسی (گمرک)
۳۵۳
ایست بازرسی (گمرک)
ایست بازرسی (گمرک)
۳۲۴
ایست
ایست
۳۵۴
ایست
ایست
۳۴۱
جهت عبور در میدان
جهت عبور در میدان
۳۲۸
خیابان اصلی
خیابان اصلی
۳۴۴
خیابان یک‌طرفه
خیابان یک‌طرفه
۳۰۲
منطقه توقف ممنوع
منطقه توقف ممنوع
۳۱۹
مسیر کامیون حامل کالای خطرناک
مسیر کامیون حامل کالای خطرناک
۴۸۰
مسیر کامیون حامل کالای خطرناک
مسیر کامیون حامل کالای خطرناک
۳۵۷
مسیر کامیون حامل کالای خطرناک
مسیر کامیون حامل کالای خطرناک
۳۵۴
پایان حداقل سرعت 40 کیلومتر
پایان حداقل سرعت 40 کیلومتر
۳۷۸
پایان خیابان اصلی
پایان خیابان اصلی
۲۸۶
پایان منطقه توقف ممنوع
پایان منطقه توقف ممنوع
۳۳۸
پایان تمام محدودیتها
پایان تمام محدودیتها
۴۴۸
پیش انتخاب مسیر
پیش انتخاب مسیر
۳۴۰
رعایت حق تقدم
رعایت حق تقدم
۳۷۰
سبقت برای کامیون ممنوع
سبقت برای کامیون ممنوع
۳۲۷
سبقت ممنوع
سبقت ممنوع
۲۷۶
سرعت بیش از 40 کیلومتر بر ساعت ممنوع
سرعت بیش از 40 کیلومتر بر ساعت ممنوع
۴۶۹
توقف در روزهای زوج هفته ممنوع
توقف در روزهای زوج هفته ممنوع
۳۹۰
توقف در روزهای فرد هفته ممنوع
توقف در روزهای فرد هفته ممنوع
۳۰۰
توقف ممنوع
توقف ممنوع
۲۸۶
عبور از هر دو سمت مجاز
عبور از هر دو سمت مجاز
۳۴۹
عبور از سمت چپ مجاز
عبور از سمت چپ مجاز
۲۸۱
عبور از سمت راست مجاز
عبور از سمت راست مجاز
۲۳۸
عبور با عرض بیش از دو متر ممنوع
عبور با عرض بیش از دو متر ممنوع
۳۷۶
عبور با بار بیش از 6‌ تن بر هر محور ممنوع
عبور با بار بیش از 6‌ تن بر هر محور ممنوع
۴۹۱
عبور با ارتفاع بیش از 3 متر ممنوع
عبور با ارتفاع بیش از 3 متر ممنوع
۳۲۷
عبور وسایل نقلیه با وزن بیش از 7 تن ممنوع
عبور وسایل نقلیه با وزن بیش از 7 تن ممنوع
۴۵۳
عبور چرخ دستی ممنوع
عبور چرخ دستی ممنوع
۲۸۴
عبور دوچرخه ممنوع
عبور دوچرخه ممنوع
۲۲۴
عبور گاری ممنوع
عبور گاری ممنوع
۲۱۶
عبور کامیون با طول بیش از 12 متر ممنوع
عبور کامیون با طول بیش از 12 متر ممنوع
۳۳۰
عبور کامیون ممنوع
عبور کامیون ممنوع
۲۳۲
عبور کامیون یدک دار ممنوع
عبور کامیون یدک دار ممنوع
۳۱۸
عبور خودرو با یدک ممنوع
عبور خودرو با یدک ممنوع
۳۳۳
عبور خودروی کشاورزی ممنوع
عبور خودروی کشاورزی ممنوع
۲۷۵
عبور کلیه وسایل نقلیه ممنوع
عبور کلیه وسایل نقلیه ممنوع
۳۴۷
عبور مستقیم و گردش به چپ مجاز
عبور مستقیم و گردش به چپ مجاز
۳۹۱
عبور موتور گازی ممنوع
عبور موتور گازی ممنوع
۲۸۹
عبور موتورسیکلت ممنوع
عبور موتورسیکلت ممنوع
۲۶۳
عبور وسایل نقلیه با محموله خطرناک ممنوع
عبور وسایل نقلیه با محموله خطرناک ممنوع
۴۲۳
عبور وسایل نقلیه موتوری ممنوع
عبور وسایل نقلیه موتوری ممنوع
۳۶۱
عبور فقط با زنجیر چرخ مجاز
عبور فقط با زنجیر چرخ مجاز
۲۸۴
عبور سواری ممنوع
عبور سواری ممنوع
۲۳۸
عبور مستقیم و گردش به راست مجاز
عبور مستقیم و گردش به راست مجاز
۲۸۶
ورود از هر دو طرف ممنوع
ورود از هر دو طرف ممنوع
۳۹۹
ایستادن ممنوع
ایستادن ممنوع
۲۷۹
گردش به چپ ممنوع
گردش به چپ ممنوع
۱۹۸
گردش به راست ممنوع
گردش به راست ممنوع
۲۰۲
حداکثر سرعت در خطهای عبور
حداکثر سرعت در خطهای عبور
۳۱۴
حداقل سرعت در خطهای عبور
حداقل سرعت در خطهای عبور
۳۳۸
حداقل سرعت در خط عبور
حداقل سرعت در خط عبور
۲۷۶
راه یک‌طرفه
راه یک‌طرفه
۲۳۲
پایان محدودیت سرعت (40 کیلومتر)
پایان محدودیت سرعت (40 کیلومتر)
۲۶۹
پایان سبقت ممنوع برای کامیون
پایان سبقت ممنوع برای کامیون
۲۵۹
پایان سبقت ممنوع
پایان سبقت ممنوع
۲۱۴
رعایت فاصله کمتر از 70 متر ممنوع
رعایت فاصله کمتر از 70 متر ممنوع
۳۷۷
خط ویژه عبور
خط ویژه عبور
۲۷۲
خط ویژه عبور
خط ویژه عبور
۲۴۸
ورود ممنوع
ورود ممنوع
۳۷۳
عبور پیاده ممنوع
عبور پیاده ممنوع
۲۴۹۹
حاشیه نمای چپ
حاشیه نمای چپ
۲۶۰
حاشیه نمای راست
حاشیه نمای راست
۲۶۷
حاشیه و جهت نما به چپ (گروهی)
حاشیه و جهت نما به چپ (گروهی)
۳۷۱
حاشیه و جهت نما به چپ (تکی)
حاشیه و جهت نما به چپ (تکی)
۳۱۹
حاشیه و جهت نما به راست (گروهی)
حاشیه و جهت نما به راست (گروهی)
۲۷۲
حاشیه و جهت نما به راست (تکی)
حاشیه و جهت نما به راست (تکی)
۲۴۸
هدایت مسیر یا جدا کننده
هدایت مسیر یا جدا کننده
۳۴۸
هدایت مسیر یا جدا کننده
هدایت مسیر یا جدا کننده
۳۱۴
جریان همگرا
جریان همگرا
۲۵۲
جریان همگرا
جریان همگرا
۲۲۱
نظارت با دوربین پلیس
نظارت با دوربین پلیس
۲۴۱
پایان جدا کننده
پایان جدا کننده
۲۷۲
شروع جدا کننده
شروع جدا کننده
۲۴۵
مدرسه
مدرسه
۲۶۴
حاشیه نمای دو طرفه
حاشیه نمای دو طرفه
۱۲۷۶
در مواقع برف و یخبندان جاده لغزنده است
در مواقع برف و یخبندان جاده لغزنده است
۴۶۷
اختصاص علائم انتظامی به گروه خاصی از وسایل نقلیه
اختصاص علائم انتظامی به گروه خاصی از وسایل نقلیه
۵۲۵
اختصاص علائم انتظامی به گروه خاصی از وسایل نقلیه
اختصاص علائم انتظامی به گروه خاصی از وسایل نقلیه
۳۵۲
اختصاص علائم انتظامی به گروه خاصی از وسایل نقلیه
اختصاص علائم انتظامی به گروه خاصی از وسایل نقلیه
۳۰۲
فاصله از محل نصب تابلو تا شروع قسمت خطر
فاصله از محل نصب تابلو تا شروع قسمت خطر
۴۸۱
تقاطع فرعی یا اصلی در قوس
تقاطع فرعی یا اصلی در قوس
۳۴۶
تقاطع فرعی یا اصلی در قوس
تقاطع فرعی یا اصلی در قوس
۲۹۴
طول محدوده خطر
طول محدوده خطر
۲۹۳
طول ممنوعیت با محدودیت پارکینگ
طول ممنوعیت با محدودیت پارکینگ
۳۶۵
طول ممنوعیت با محدودیت پارکینگ
طول ممنوعیت با محدودیت پارکینگ
۲۸۳
طول ممنوعیت با محدودیت پارکینگ
طول ممنوعیت با محدودیت پارکینگ
۳۴۸
باز یا بسته بودن جاده کوهستانی
باز یا بسته بودن جاده کوهستانی
۴۸۶
استراحتگاه (چادر) 500 متر
استراحتگاه (چادر) 500 متر
۲۶۰
مهمانسرا 500 متر
مهمانسرا 500 متر
۲۰۲
پارک سوار
پارک سوار
۲۱۹
پارک سوار
پارک سوار
۲۱۲
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۲۰۹
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۱۹۰
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۱۹۵
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۱۸۱
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۱۷۲
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۱۷۵
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۱۶۸
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۱۸۷
محدودیت سرعت در کشور همسایه
محدودیت سرعت در کشور همسایه
۴۷۳
راننده ناشنوا
راننده ناشنوا
۳۰۰
راننده معلول
راننده معلول
۲۵۳
خودرو طویل
خودرو طویل
۲۷۲
خودرو طویل
خودرو طویل
۳۲۳