آزمون ۳

آزمون ۳ ()

زمان : --:--:--

۱)

بیشترین نوع آلودگی وسیله‌ی نقلیه‌ی موتوری چیست؟

۲)

میزان سطوح تماس وسیله با زمین و تعادل موتورسیکلت، رابطه‌ی ..... با یکدیگر دارند، یعنی هر چه سطح اتکا ..... باشد، تعادل وسیله نیز ..... می‌یابد.

۳)

بیشترین نوع آلودگی وسایل نقلیه‌ی موتوری کدام است؟

۴

تابلوی زیر چه خطری را هشدار می‌دهد؟

۵)

کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۶

مفهوم تابلوی روبرو چیست؟

۷)

تابلوهای راهنمایی که فرمانی را صادر می‌کنند به طور معمول به چه شکلی هستند؟

۸

مفهوم تابلوی روبرو چیست؟

۹

تابلوی زیر چه خطری را هشدار می‌دهد؟

۱۰)

کدام‌یک از تابلوهای زیر جز تابلوهای انتظامی یا بازدارنده است؟

۱۱)

الویت بندی کدام گزینه صحیح است؟

۱۲)

در تقاطع‌ها در صورت نداشتن خط ایست در چه فاصله‌ای از چراغ راهنمایی توقف می‌کنیم؟

۱۳)

با رعایت کردن سرعت مجاز و راندن خودرو متناسب با شرایط محیطی، ایمنی ترافیک در کدام یک از مفاهیم زیر عینیت پیدا می‌کند؟

۱۴

در تقاطع روبرو حق تقدم وسایل نقلیه را تعیین کنید.

۱۵

در تقاطع روبرو حق تقدم وسایل نقلیه را تعیین کنید.

۱۶)

اتومبیل‌های امدادی و انتظامی درحال ماموریت چه اعمالی را می‌توانند انجام دهند؟

۱۷)

سبقت از سمت راست وسیله‌ی نقلیه‌ای که در حال گردش به چپ است ..... .

۱۸)

سبقت برای اتوبوس‌ها و کامیون‌ها در ..... .

۱۹)

تاثیر مواد مخدر چیست؟

۲۰

مفهوم تابلوی روبرو چیست؟

۲۱)

موتور سوار به دلیل استفاده از تمامی اعضای بدن در رانندگی، به ویژه ..... و ..... باید از سلامت جسمانی بهره‌مند باشد.

۲۲)

در شرایط جاده‌ی خیس و یخبندان در حال رانندگی هستید، کدام مورد باید هنگام نزدیک شدن به پیچ تند رعایت شود؟

۲۳)

معاینه و آزمایش فنی وسایل نقلیه شامل چیست؟

۲۴)

در صورتی که با تغییر مسیر ناگهانی وارد حاشیه‌ی راه و سطوح شنی و لغزنده می‌شوید، بهتر است ابتدا سرعت خود را ..... داده و سپس به ..... تغییر مسیر دهید.

۲۵)

مهم‌ترین آلودگی حمل و نقل چیست؟

۲۶)

کم بودن باد لاستیک بر کدام مورد ذیل تاثیر می‌گذارد؟

۲۷)

عوامل افزایش دهنده‌ی مصرف سوخت چیست؟

۲۸)

فشار داخلی لاستیک‌ها هر چند وقت باید بررسی گردد؟

۲۹)

جهت گرم کردن موتور مناسب‌ترین عمل چه می‌باشد؟

۳۰)

در صورتی که قفسه‌ی سینه‌ی بیمار حرکت می‌کند اما صدای جریان هوا شنیده یا احساس نمی‌شود نشانه‌ی چیست؟