آزمون ۱

آزمون ۱ ()

زمان : --:--:--

۱)

مهم‌ترین عامل آلودگی هوا در حمل و نقل چیست؟

۲)

منظور از کشیدن دنده معکوس چیست؟

۳)

کلیدهای چراغ‌های جلو به طور معمول در سمت ..... و کلیدهای چراغ‌های راهنما در سمت ..... فرمان می‌باشد.

۴)

هنگام رانندگی در جاده در مواجه شدن با حیوانات چه می‌کنید؟

۵)

گواهینامه‌ی رانندگی را بنا به درخواست چه کسی باید ارائه نمود؟

۶

مفهوم تابلوی روبرو چیست؟

۷

زمانی که تابلوی مقابل را می‌بینید چگونه عمل می‌کنید؟

۸)

منظور از خط زرد رنگ زیگزاگ در حاشیه‌ی خیابان چیست؟

۹

(عبور دوچرخه ممنوع) کدام تابلو می‌باشد؟

۱۰

تابلوی مقابل چه مفهومی دارد؟

۱۱

مفهوم تابلوی مقابل چیست؟

۱۲)

کدام تابلوی زیر به معنی "خطر" است؟

۱۳)

تابلوهای هشدار دهنده یا ..... به شکل ..... با نوارهای حاشیه‌ی ..... رنگ و زمینه‌ی ..... می‌باشند.

۱۴)

فرمان پلیس اگر مغایر با علائم یا مقررات محل باشد ..... .

۱۵)

رانندگی خطرساز یا تهاجمی چیست؟

۱۶

موتورسیکلت‌های تصویر زیر چه تخلف یا تخلفاتی دارند؟

۱۷)

فرهنگ یک پدیده‌ی ..... است.

۱۸

در تقاطع روبرو حق تقدم وسایل نقلیه را تعیین کنید.

۱۹

در تقاطع روبرو حق تقدم وسایل نقلیه را تعیین کنید.

۲۰)

کدام گزینه ناصحیح است؟

۲۱)

برای پارک کردن در کنار خیابان حق تقدم با وسیله‌ای است که:

۲۲)

در محل‌های خط‌کشی عابر پیاده توقف وسایل نقلیه روی آن ..... .

۲۳)

کدام‌یک از اعمال زیر برای رانندگی در شب صحیح است؟

۲۴)

کدام عوامل بر عملکرد راننده در حین رانندگی تاثیر دارد؟

۲۵)

برای سبقت گرفتن در روز چگونه باید عمل کرد؟

۲۶)

طبق قوانین و مقررات، موتور سواری بدون استفاده از ..... ممنوع است.

۲۷)

رانندگی با وسیله‌‌ی نقلیه‌ای که برگ معاینه فنی معتبر نداشته باشد ..... .

۲۸)

در صورت تغییر محل سکونت، مالک وسیله‌ی نقلیه باید ..... .

۲۹)

فشار داخلی لاستیک‌ها هر چند وقت باید بررسی گردد؟

۳۰)

جهت کاهش آلودگی محیط زیست در سیستم اگزوز، کدام گزینه در خودرو استفاده می‌شود؟